Naturstigen – Historia

Vi börjar med ett tungt ämne, nämligen historiken bakom platsen. Vägen mellan Berg och Binneberg var nog en ganska trafikerad väg redan på 1600 talet. Kartan på bilden är från 1655. På den blå pricken står du nu.

Karta från 1655, du står på den blå punkten

Anledningen till att vägen dras just här är nog just kvarnen. Troligen har det funnits kvarnverksamhet här länge. 1520 kommer en lag om att alla kvarnar tillhör kronan, dvs idag staten. Detta för att inbringa intäkter. Alla privata små kvarnar antingen rivs eller konfiskeras på något sätt. Troligen även denna.

År 1779 Kommer Capitain och Riddare Thoresson ut till Kleva kvarn. Magister och höglärde Jonas Sundler från Ulricehamn är prost i Bergs socken då och sköter förhandlingarna. Stiftet vill ta över driften av kvarnen som är i dåligt skick efter många år under Kronans drift. Kleva 1, som fastigheten döps till blir då ett löneboställe till kyrkan. Det är nog här som namnet ”Prästakvarna” bildas. 0,3702 hektar styckas av, då ingår kvarnen, boningshus, en kålgård samt ”Ingemarsslätta” en liten äng nedanför kvarnen. Troligen görs en renovering av kvarnen någon gång efter detta.

I 1886 till 1920 är min farfars farfar Sven Bengtsson mjölnare i kvarnen.

1938 Delas stamfastigheten Bergs Präsbol 5 i två och en sammanslagning sker med Kleva 1 blir till Kleven 2:1, Skogen behåller kyrkan och jordbruksmarken och kvarnen går i privat ägo.

Kleven 2:1 var den fastighet vi köpte. Men vi har senare köpt skogen som hörde till denna fastighet, så nu är den tillbaka i ”orginal” skick igen.

Detta är vad jag har kunnat gräva fram ännusålänge om historian, om du vet något får du gärna ge dig tillkänna!

TIPSPROMENAD – FRÅGA 1
Milstenar, vad innebär dessa utmed gamla vägar?
1 – En uppmätt distans mellan stenarna
X – Lämplig dagsmars
2 – Lägerplats

Nästa – Klefva kvarn, fortsätt framåt och följ snitslarna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *