Naturstigen

Välkommen att gå vår naturstig! Det är en 1,4 km lång slinga som går i våra beteshagar och skog. Går man i rask takt så är den avklarad på 20 minuter, men det är inte tanken, ta det lugnt och njut istället. Stigen är snitslad med röd-gula markeringar. Den är även iordninggjord med broar över vattendrag och surhålor. Men periodvis kan det vara blött på sina ställen, så någorlunda på fötterna kan man behöva ha.

Längs stigen finns informations tavlor som där man kan förkovra sig om olika ämnen. Kulturhistoria, geologi, djur och växter är några ämnen som finns. Informationen kommer till dig via QR-koder som du scannar med kameran på din mobil. Denna lösning är för att enkelt kunna uppdatera texterna och göra den lite mera dynamisk efter årstiderna.

Använd gärna grillplatsen, ved brukar finnas. Annars finns en såg du kan använda på torra träd i vår skog. Tänder gör du enklast med torrt granris.

Våra fjällkor går i hagarna du går i. Vänligen visa dem respekt. Jaga eller spring inte efter dem, se till att inte dina barn gör det heller. Kossorna kommer gärna fram och hälsar om man står still och håller fram handen, men man behöver ha lite tålamod, de litar inte på vemsomhelst. Hundar är tyvärr inte tillåtet i hagarna, kossorna går med sina kalvar. De kommer att visa ut dig och din hund ur hagen, i värsta fall kan de faktiskt skada dig. En hund för dem är en fiende. Mata ej heller kossorna.

Denna stig är uppförd helt utan några stöd från det offentliga såsom EU-stöd, Länsstyrelse, Naturvårdsverket eller kommun. Alltså helt privat finansierad. Därför vill vi gärna att du betalar en slant när du gått klart. På avslutnings tavlan finns en swish skylt. Betala vad du tycker att det var värt för just dig! Pengarna går till att underhålla och utveckla stigen vidare.

Om du vill gå stigen ”på nätet” så tryck här!