Uppfödning Böklyckegrisar

I ett toppmodernt slaktsvinstall hos Lars och Mattias, föds grisarna upp under ca 12 veckor. De hålls i grupper om ca 120 grisar i varje. En KRAV gris har alltid tillgång till utomhusvistelse året runt. Förutom det spannmålsbaserade fodret ges även rikligt med ensilage. Under betesperioden har de naturligtvis också grönbete. Fodret de smaskar i sig är till 90% odlat på gården, både spannmål och ensilage samt halm som de kan bädda ned sig i!