Rökning

Här kan du anmäla produkter för rökning

Vi varmröker dina produkter så att de blir ätfärdiga. Vi lakesaltar med vanligt salt. Vill du att vi använder nitritsalt så ange det under övriga önskemål. Urbening och nätning kan vi självklart ordna samt även skivning.

Mottagning, lakesaltning, rökning samt vakuumpackning av dina produkter 70 kr/kg
Övriga moment tillkommer, står i formuläret vad det kostar.
OBS! minsta debitering är 100 kr