Slakteriet

Det lilla slakteriet blev godkänt av livsmedelsverket och igångsatt i december 2018. Godkännande numret är SE783.

Till slakteriet hör även en styckningsanläggning där slaktkropparna styckas ned till färdiga produkter.