Slakteriet

Det lilla slakteriet blev godkänt av livsmedelsverket och igångsatt i december 2018. För tillfället slaktas enbart gris men till hösten 2019 blir det även lammslakt. Godkännande numret är 783.

Till slakteriet hör även en styckningsanläggning där slaktkropparna styckas ned till färdiga produkter. Snart kommer även korvtillverkning igång samt ett litet rökeri.