Grönsaker

010

All den odling vi håller på med grundar sig i att vilja veta vad man äter. Samtidigt slippa bidra till övergödning genom att enbart gödsla med gödsel från egna djur och aldrig med konstgödsel. Dessutom får grödor gödslade med naturgödsel en helt annan smak och hållbarhet.

009

Fram tills 2013 har vi alltid odlat i upphöjda bäddar, ca 120 cm breda och olika långa men upp till 40 meter. På dessa har vi odlat på tvären för att slippa gå i raden och lätt kunna manuellt ogräsrensa. Men under 2014 ska vi gå över till ett radodlingssystem för att kunna göra det mer rationellt med mekanisk ogräsbekämpning mellan raderna. Helt och hållet kan inte manuell rensning uteslutas men den kan göras mer ergonomisk i ett radodlingssystem. Verktygen för detta skall tas fram till våren då ett provår får göras. En prototyp till detta testades under 2013 vilket föll ganska väl ut.

009

Våra grönsaker säljer vi i gårdsbutiken styckevis eller även som färdigpackade grönsakskassar. Tester med självplock kommer att prövas med inläggningsgurka samt med vaxbönor under 2014.

008007006014

Grönsaker vi odlar

Gul och röd lök
Purjolök
Sallad, huvud och isberg
Morot, tidig och sen, samt en gul sort
Rödbeta
Inläggningsgurka
Vaxböna, gul och purpur
Dill
Persilja

 

Kommentera