Potatis KRAV

008

Potatis i vår växtföljd kommer som andra gröda efter svedjeråg. Stubbåker som då betats under höst och vinter gris, stallgödslas och plöjs. Tidig potatis sätts så fort man vågar, ofta täcker vi den tidiga potatisen med fiberväv för att den skall få det varm och gott. Sommar och vinterpotatis sätter vi ca tre veckor in i maj.

Tre gånger kupar vi potatisen efter den har kommit upp. Anledningen till att man kupar potatis är ogräsbekämpning samt att man vill få så mycket jord som möjligt ovanpå potatisen för att öka tillväxt samt förhindra att solen kommer åt potatisen och gör den grön. Naturligtvis använder vi oss inte av besprutningsmedel. Potatis är annars den gröda som besprutas mest i konventionell odling i Sverige. Men vår är helt giftfri.

Sorter som kommer att odlas under 2019 är
Rocket
Amandine
Carolus

Lämna ett svar