Potatis

008

Potatis i vår växtföljd kommer som andra gröda efter svedjeråg. Stubbåker som då betats under höst och vinter av antingen får eller gris, stallgödslas och plöjs. Potatisfårorna dras upp och potatisen sätts manuellt. Tidig potatis sätts så fort man vågar, ofta täcker vi den tidiga potatisen med fiberväv för att den skall få det varm och gott. Sommar och vinterpotatis sätter vi ca tre veckor in i maj.

Tre gånger kupar vi potatisen efter den har kommit upp. Anledningen till att man kupar potatis är ogräsbekämpning samt att man vill få så mycket jord som möjligt ovanpå potatisen för att öka tillväxt samt förhindra att solen kommer åt potatisen och gör den grön. Naturligtvis använder vi oss inte av besprutningsmedel. Potatis är annars den gröda som besprutas mest i konventionell odling i Sverige. Men vår är helt giftfri.

Tidig och sommarpotatis försöker vi planera så att vi varje vecka kan ta upp lagom mängd som säljs i gårdsbutiken. Tidig potatis är färskvara, så att om något inte blir sålt inom en vecka i kyl får det bli grisgodis. Tidig och sommarpotatis säljer vi även som självplock sommartid.

Upptagning av den sena potatisen görs med sållmatteupptagare som lämnar en sträng med potatis bakom sig. Jag har ännu inte kommit på något bra sätt att fånga upp potatisen utan att den blir stött. Men funderingar pågår. Tips mottages gärna! Efter upptagning får potatisen torka några dagar innan den sorteras och packas i 25 kg säck och in i vårt lager.

Vår potatis köper du i vår gårdsbutik, förpackad i antingen 2, 5 eller 25 kilos säck.

Under 2013 hade vi ett litet försöks år med väldigt många olika sorters potatis för att se vad vi själva tycker om samt vad som fungerade bäst hos oss. Utav dessa kommer vi att välja några att fortsätta med. Men självklart kommer vi fortsätta att pröva nya sorter.

Tidiga

Rocket
Eaurly Puritan
Cheerie
Rosara

Sommarpotatis

Solist
Annebelle
Amandine
Pent Javelin
Marine

Vinterpotatis

Sarpo Mira
Sava
King Edward

061037038

Kommentera