Biodling

”Bina gör söm di vell ändå” säger de som odlat bin länge. Det är helt sant, men man kan vara med och påverka dem åt vissa håll genom olika åtgärder för att få tillgång till deras honung. Det är det som är så intressant med biodling.

Vår bigård ligger med flusteröppning i rakt syd läge, vilket innebär att solen kommer åt och värmer dem större delen av dagen. Bästa möjliga hade nog varit några grader åt sydöst för att få lite ”tidigare” bin. Bin är ju soldyrkare, därför är läget på bigården viktig.

006

Kupmodellen är av uppstaplingstyp av formatet lågnormal. Vi använder bara en lådtyp i biodlingen vilket gör biodlingen väldigt flexibel. Isolering inför invintrandet utgörs istället av huvar som ställs ovanpå stapeln med lådor. Invintring görs på två lådor med ca 24 kg bifor.

Varroa, som är ett kvalster som parasiterar på närapå alla honungsbin i Sverige, bekämpar vi enbart med ekologiska metoder. Bekämpar man inte detta kvalster kommer samhället med säkerhet gå under. I oktober görs en oxalsyra behandling av alla samhällen. Det görs genom att en svagkoncentration sprutas mellan ramarna i samhället. Oxalsyran i denna koncentration är ofarlig för bina men inte för kvalstren som ramlar ned och dör, så att man får ”lusfria” bin till våren. Drönarvaxutskärning kallas den metod man använder mot varroa under våren. Det går till så att man ställer ned en speciell ram i kanten på yngelklotet hos bina. Bina bygger sedan upp denna ram med vax samt lägger ägg som till större delen blir till drönarceller. I just drönarceller trivs varroakvalstren extra bra då dessa är lite större än vanliga celler. Denna skär man sedan ut när bina har täckt cellerna. Då har man reducerat tillväxten av varroa i samhället. Det fina med detta är att den kaka med proteinrika bilarver som man skär ut är som riktigt godis till våra höns.

Föryngring och utökning av samhällen gör vi genom dragbiavläggare. Detta görs när ett samhälle visar svärmtendens. Hur det går till är att mitt på dagen tar man och flyttar samhället till en annan plats i bigården. Där det stod ställer man en ny bikupa med antingen en redan uppdragen drottningcell eller en yngelram med nylagda ägg, samt någon foderram. Med fördel kan man lägga på ett spärrgaller, som hindrar drottningen att gå igenom, och en skattlåda direkt. Vad som nu händer är att dragbina, som är de bin som är ute och hämtar nektar och pollen hamnar i den nya kupan. Ungbina som ännu inte varit ute och orienterat sig stannar kvar i det gamla samhället.

Skattning av honung gör vi två gånger per säsong. Detta är det tunga arbetet med bin. En full låda väger ca 25 kg. Jag har som regel att aldrig bära en låda, lyfta kommer man aldrig ifrån men just bärandet är ett elände. Två lyft med hela lådor från kupa till avtäckningsbordet i slungrummet har jag nu, båda dessa sker i bigården så dessa är svåra att bygga bort, men med en hängräls och en telfer skulle även dessa försvinna, men det får vi ta när ryggen är utsliten.

020 023

När lådorna väl lämnat bigården hamnar de i ett lagringsrum. Om honungen behöver torkas görs det här, oftast behövs det inte. Men mätning av vattenhalt görs. Här får sedan lådorna vänta i ett dygn, då har de bin man inte lyckades göra sig av med i bigården lämnat lådorna och flugit ut genom ett fönster. Pallarna med lådor rullas sedan in i slungrummet där avtäckning och slungning tar vid. Silningen är nästa moment, först en grovsil och sen en finare sil för att få bort alla orenheter.

018

Honungen lagras sedan i 80 kg kärl tills det är dags att röra och tappa honungen på burk.

All vår honung säljs i vår gårdsbutik i 700 grams burkar.

 

Lämna ett svar